Valmynd

Nýlega skoðað Nýlega skoðað

Vöruflokkar Vöruflokkar

Gagnlegar upplýsingar Gagnlegar upplýsingar

Þegar sótt er um hjálpartæki

 

Við kaup á hjálpartæki þarf alltaf að liggja fyrir heimild frá Sjúkratryggingum Íslands ef krafist er þátttöku almannatrygginga.  Sækja verður um hjálpartæki áður en fest eru kaup á þeim.  Læknar, iðjuþjálfar eða sjúkraþjálfarar meta þörf fyrir hjálpartæki.  Lýsing á færni og rökstuðningur þarf alltaf að fylgja umsókn.

Vinsamlegast athugið eftirfarandi:

 

  1. Framvísa verður frumriti af samþykkt SÍ við afgreiðslu hjálpartækja frá hjálpartækjaseljendum.
  2. Framvísa skal innkaupaheimild og skilríkjum við afgreiðslu einnota hjálpartækja s.s. sykursýkisvara og stómavara.
  3. Við innheimtu skal frumrit af samþykkt  SÍ fylgja reikningi.  Einnig verður kvittun móttakanda (fullt nafn) að vera til staðar eða kvittun frá pósthúsi/flutningsfyrirtæki

 

HTM (Hjálpartækjamiðstöð) miðar við að afgreiða samþykktir út eins fljótt og auðið er; hámarkstími er 5 vikur.  Afgreiðslufrestur söluaðila er 3-8 vikur. Söluaðilar hjálpartækja annast viðgerðir á ábyrgðartíma en eftir það sér HTM alfarið um slíkt. Þegar hjálpartæki hefur verið samþykkt skal leysa það út innan árs. Upplýsingar um umsóknir veita iðjuþjálfarar Hjálpartækjamiðstöðvar  í síma 515-0100.

www.sjukra.is/lyf-og-hjalpartaeki/um-hjalpartaeki/

Varðandi flutning á hjálpartækjum gilda eftirfarandi reglur

  • Hjálpartæki sem komast í fólksbíl skal notandi annast flutning á sjálfur
  • Stærri tæki s.s. rafknúnir hjólastólar og rúm eru sótt/send af HTM
  • Þurfi að senda hjálpartæki út á land greiðir  SÍ flutningskostnað
  • Stofnanir og sérstök heimili(dvalarheimili, hjúkrunarheimili, sjúkrahús, heilbrigðisstofnanir, sambýli og vistheimili)sækja og senda öll hjálpartæki